Coaching och affärscoaching

Coaching kan beskrivas som en form av kommunikation vars syfte är att underlätta personlig och professionell utveckling. Med hjälp av coaching kan du maximera din egen potential och upptcäka dina styrkor och svagheter.

Vi börjar med ett uppstartssamtal där vi gemensamt kommer fram till vad du vill få ut av coachingen. Vid samtalet sätter också upp konkreta mål. Coachingen kan vara något enstaka tillfälle eller löpande över tid, beroende på vad som passar dig och ditt behov. 

Innehåll vid coaching: