19072-094.jpg

Affärsutveckling, mentorskap och utbildningar

Har du lust att överleva i en allt snabbare omvärld?

 

Ända sedan begynnelsen har människan behövt ha andra som förebilder för tillgång och erfarenheter av andras lyckokast eller fatala misstag.

 

Det är helt enkelt en överlevnadsstrategi.

 

Vi erbjuder mentorskap, coaching och utbildningar för alla som behöver optimera sin verksamhet eller bygga på ny kunskap. Ifall du tror att du är fullärd är du tyvärr felunderrättad.

 

Alla våra tjänster bygger på 25 års operativ erfarenhet av försäljning och marknadsfrågor samt innehåller beprövade modeller och verktyg.

 

Du är mer än välkommen att kontakta coachen om det är något du undrar över!

MENTORSKAPSPROGRAM

UNDER 12 MÅNADER

Till dig som vill ta nästa steg och diskutera de kortsiktiga och långsiktiga målen med konkreta punkter.

 

Frilanscoachen har nu jobbat som mentor för Nyföretagarcentrum under 3 år och erbjuder nu detta till personer även utanför det mentorsprogrammet.

 

Varje år kommer vi att ha 10 st platser i Frilanscoachen´s mentorsprogram där vi har ett möte per månad som alltid avslutas med ett par konkreta saker att göra för att du ska nå målet.

Intag till programmet sker löpande under året så ansök redan idag.

 

Innehåll:

 • Individuellt upplägg efter uppstartssamtal

 • Möte/Kontakt - 2h/månaden (12 ggr)

 • Uppföljning löpande per mejl vid behov

 • Utbildning i BMC

 • Utbildning i verktyg för effektivitet

 • Tillgång till mentor under 12 månader

 • Konkreta uppgifter för att nå målen

AFFÄRSUTVECKLING

Frilanscoachen affärsutvecklar din verksamhet.

Affärsutveckling handlar kort och gott om att hitta bästa möjliga sätt att utveckla verksamheten så att det blir mer effektivt och lönsamt.

När vi jobbar med affärsutveckling så berör det alla delar i din verksamhet. Alltifrån affärsplanen, försäljningen, kundvården, marknadsföringen, prissättning och paketering.

Exempel på vad vi gör:

 • Genomgång och utveckling av affärsplanen

 • Hur möter vi våra kunder

 • Konkreta marknadsföringsknep

 • Utvärdering med hjälp av  Business Modell Canvas

 • Målsättning med utgångspunkt med SMART-metoden

UTBILDNINGAR

Frilanscoachen har utbildningar för att öka försäljningen och optimera dina affärer.

 

Vi erbjuder även specifika utbildningar i hur man jobbar med olika verktyg för att effektivisera verksamheter och utbildningar för nyföretagare.

Exempel på innehåll:

 • Utbildning i verktyget Business Model Canvas

 • Konkreta uppgifter för att nå säljmål

 • Konkreta tips för att få bättre kundrelationer

 • Konkreta tips för att få fler leads att bearbeta

COACHING

Coaching kan beskrivas som en form av kommunikation vars syfte är att underlätta personlig och professionell utveckling.

Frilanscoachen erbjuder coaching som tar sin utgångspunkt i flera olika verktyg och med utgångspunkt från dig som person eller gruppen för att nå bästa möjliga resultat i slutändan.

Vi börjar med ett uppstartssamtal där vi gemensamt kommer fram till ett mål för coachingen.

Coachingen kan vara i allt från något enstaka tillfälle till löpande coaching över tid.

 

Innehåll vid coaching:

 • Verktyg för att nå resultat

 • Konkreta uppgifter att utföra för fokusperson eller grupp

 • Löpande tillgång till coach per telefon, mejl och fysiska träffar

 

© 2020 Benny Törnqvist, Bennys Konsult & Utbildning