Tips på hur du når dina mål!

Det finns naturligtvis en massa olika sätt att nå sina mål, men jag förordar att använda något som heter SMART-metoden.

Kortfattat så innebär det att du analyser din målbild utifrån följande 5 stycken punkter

1. Specifikt – vilket betyder att det ska vara ett mål som är enskilt.


2. Mätbart – se till att målet är mätbart och att du själv kan bestämma utfallet utifrån din insats så att du kan följa upp och analysera. Exempelvis så kan själv bestämma hur många samtal du ska ringa men inte hur många som svarar.


3. Accepterat – det är viktigt att målet är accepterat så att det inte bara är någon annan som satt ditt mål. Det är betydligt svårare att vara motiverad att jobba emot målet om du inte accepterat det.


4. Realistiskt – för att kunna nå målet så behöver det naturligtvis vara realistiskt att nå.


5. Tidssatt – en deadline eller en tidsperiod behövs för att kunna följa upp och se att vi har gått i mål eller behöver förnya, förlänga eller ändra målet.


Behöver du hjälp med att förverkliga dina drömmar?

Då ska du utan att tveka ta kontakt med en coach, exempelvis mig på Frilanscoachen för att ha ett bollplank och skapa störst möjlighet för att lyckas!

© 2020 Benny Törnqvist, Bennys Konsult & Utbildning