Skåne levererade!2st fantastiska och intensiva dagar i Malmö.

Skåne levererade igen!

Nu är jag övertygad om att kunden kommer nå målet och klara deadline som är i mitten av mars.


© 2020 Benny Törnqvist, Bennys Konsult & Utbildning