Så kan en coach hjälpa dig ur en kris

En affärscoach har som uppgift att se till att du är motiverad, fokuserad och vara ditt stöd hela vägen mot dina mål.


Coaching är en process som leder till utveckling och med hjälp av en utomstående affärscoach så får du en tydlig process med vad du behöver göra för att ha störst möjlighet att nå dina mål.

Uppmuntran

En bra affärscoach förstår vikten av uppmuntran. Det finns dock en gräns mellan uppmuntran och att pressa för hårt.

En erfaren coach har en bra balans mellan när det ska pushas och när det ska reflekteras.


Olika perspektiv

Olika perspektiv är viktigt när det gäller avgörande beslut, problemlösning eller bara vid bollande av idéer.

För ett så bra beslut som möjligt krävs ofta att du har sett situationen från olika sidor.


Prioritering

Det är av väsentligt vikt att tillsammans med en coach identifiera vilka mål som bör prioriteras. Att lägga fokus på allting samtidigt leder inte till framgång. Vilka saker och mål som är viktiga just nu kan en duktig coach hjälpa dig med.


Behöver du hjälp av en affärscoach så hör gärna av dig redan idag HÄR

© 2020 Benny Törnqvist, Bennys Konsult & Utbildning